21668
page-template-default,page,page-id-21668,stockholm-core-1.1,select-theme-ver-5.1.8,ajax_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive
Ontwikkel Assessment voor AIOS
ontwikkel assessment voor aios

ONTWIKKEL ASSESSMENT VOOR AIOS

Het ontwikkel assessment voor AIOS is speciaal ontwikkeld door Jan Maarten Wieringa als een van de varianten op het assessment voor artsen. Het ontwikkel assessment voor AIOS is samengesteld om inzicht te krijgen in niet-medische vaardigheden zoals organiseren, samenwerken, communiceren met patiënten en professioneel handelen. Het ontwikkel assessment voor AIOS biedt zowel de AIOS als de opleider een handvat om aandachtspunten helder te krijgen, ook op het gebied van twijfels en vragen over bijvoorbeeld inlevingsvermogen, perfectionisme, faalangst, werktempo en andere, werk gerelateerde onderwerpen. Ambities en persoonlijk wensen staan ook centraal in het ontwikkelassessment voor AIOS. Gesprekken met de psycholoog die het ontwikkelassessment voor AIOS leidt spelen een belangrijke rol. AIOS kunnen, tijdens uiteenlopende momenten in de opleiding vragen of twijfels hebben. “Doe ik het wel goed genoeg”, “Is dit nu wat ik echt wil” en “Wat kan ik doen om beter met lastige patiënten en hun familie om te gaan” zijn voorbeelden van vragen die regelmatig worden gesteld door AIOS. Het ontwikkelassessment voor AIOS helpt om dieper inzicht te krijgen in valkuilen, wensen, sterke en zwakke punten en is een vertrekpunt voor het zetten van vervolgstappen waar nodig of gewenst om de ontwikkeling tot medische specialist te ondersteunen. Hoe eerder zaken die mogelijk een belemmering kunnen vormen bij de professionele ontwikkeling van AIOS worden onderkend, hoe beter het is. Bij het ontwikkel assessment voor AIOS wordt gebruik gemaakt van CanMeds-rollen (zie onderstaande figuur) om op gestructureerde wijze te kunnen beoordelen hoe het is gesteld met de niet-medische vaardigheden van de AIOS en de aandachtspunten die in beeld komen. Arts en Assessment doet ook assessments voor opleiders die twijfelen aan vaardigheden of kennisniveau van de AIOS of voor artsen die een carrièreswitch willen maken en zich afvragen waar zij wel en niet goed in zijn. Een ontwikkel assessment biedt, kort samengevat:

  • Inzicht in vaardigheden, ambities en verbeterpunten
  • Handvatten bij zelfsturing en ontwikkeling
  • Hulp bij het maken van keuzes en vervolgstappen

Kenmerkend is dat het ontwikkel assessment voor AIOS ontwikkeld is met en voor de zorg, maatwerk is en objectief en persoonlijk is.

Hebt u, als opleider of als AIO, vragen, aarzel niet en neem contact op met Jan Maarten Wieringa.

ONTWIKKEL ASSESSMENT VOOR AIOS – GANG VAN ZAKEN

  • ​Tijdens een intakegesprek worden doel van en aanleiding voor het assessment besproken en wordt specifiek ingegaan op wensen en verwachtingen.
  • Op de dag van het assessment maakt u ’s ochtends een aantal wetenschappelijk ontwikkelde testen en (persoonlijkheids)vragenlijsten zoals bijvoorbeeld de MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) en de Belbin-rollentest. Ook is er een gesprek met de psycholoog die het assessment leidt waarbij onderwerpen als toekomstambities, sterke en minder sterke kanten, uw loopbaan en gemaakte keuzes aan bod zullen komen. Aan het einde van de dag krijgt u een eerste, voorlopige indruk van de resultaten van het assessment.
  • Na afronding van het ontwikkel assessment voor AIOS zal de psycholoog de resultaten van het assessment verder analyseren en een rapportage maken. Op de afgesproken datum vindt vervolgens het eindgesprek met de psycholoog plaats en wordt bekeken of het doel -of de doelen- die zijn gesteld, daadwerkelijk bereikt zijn. Ook wordt aandacht besteedt aan mogelijke vervolgstappen. Tot slot kunt u een maatwerk advies en praktische tips verwachten.

MEER INFORMATIE OVER HET ONTWIKKEL ASSESSMENT VOOR AIOS

Het LUMC heeft ervaring opgedaan met een uitgebreid ontwikkel assessment halverwege de opleiding van specialisten. In dit ontwikkel assessment voor AIOS werden niet alleen de bij het specialisme behorende specifieke (medische) competenties onderzocht maar ook de niet-medische competenties waaronder samenwerken, communiceren, organiseren en professionaliteit. Dit ontwikkelassessment werd en wordt uitgevoerd door Arts en Assessment. Doel van het ontwikkel assessment voor AIOS is, kort gezegd, inschatten wat het competentieniveau is van een deelnemer om vervolgens potentieel, ontwikkelingsbehoeften en ontwikkelingsrichting in kaart te brengen. Daarmee wordt de input geleverd om, samen met de beoordeling van medisch inhoudelijke competenties en ambities, een persoonlijk opleidingsplan op te stellen waaraan AIOS en opleider hun bijdragen leveren. Door de keuzes die AIOS maken tijdens hun opleiding en door de uitkomsten van het ontwikkel assessment voor AIOS kunnen zij, tijdens de tweede helft van hun opleidingstraject tot medisch specialist, zelf stuur zetten op hun eigen opleiding. Dat heeft positief effect op intrinsieke motivatie omdat de AIOS niet uitsluitend “ontvangers” zijn maar mede de regie voeren over hun opleiding. Als achtergrondinformatie kunt u kennis nemen van een studie naar de ontwikkeling van AIOS tot medisch specialist.