Het assessment

Er zijn verschillende typen assessments zoals het ontwikkelassessment voor aios, het toetredingsassessment voor maatschappen en het midcareerassessment voor gevestigde specialisten. Elk assessment bestaat uit een intakegesprek, de assessmentdag zelf en het eindgesprek. De mix en de invulling van deze onderdelen verschilt per persoon en situatie en wordt aangepast aan de vraag die centraal staat.

Intakegesprek
De assessor bespreekt met u de aanleiding en het doel van het assessment. Specifiek wordt ingegaan op wensen en verwachtingen.

Het assessment
U maakt ’s ochtends een aantal testen. Daarvoor wordt gebruikt gemaakt van degelijke en wetenschappelijk verantwoorde (persoonlijkheids)vragenlijsten (en soms ook vragenlijsten zoals de Belbin-rollentest en de Myers-Briggs Type Indicator).
Soms is een rollenspel onderdeel van het assessment. Dit is dan speciaal afgestemd op de vraag of het onderwerp dat u tijdens het intakegesprek centraal hebt gezet. Gedurende de dag spreekt de assessor uitgebreid met u over uw loopbaan, keuzes die u heeft gemaakt en gaat maken en over uw sterke en minder sterke kanten. Uiteraard komen uw toekomstambities ruim aan bod. Aan het einde van de dag geeft de assessor een eerste voorlopige indruk.

Eindgesprek
In de dagen daarna analyseert de assessor de resultaten van het assessment en verwerkt deze tot een rapport. Op basis daarvan voeren u en de assessor enkele dagen later het eindgesprek. Samen worden de resultaten besproken en wordt bezien of het doel van het assessment bereikt is. De vervolgstappen die u kunt nemen komen aan bod en u krijgt praktische tips en een op maat gesneden advies.