21869
page-template-default,page,page-id-21869,stockholm-core-1.1,select-theme-ver-5.1.8,ajax_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive
Assessments voor artsen
Medischspecialist5

ASSESSMENTS VOOR ARTSEN – HOE WERKT HET?

Assessments voor artsen -breder gezegd: assessments voor medische beroepsbeoefenaren- kent een aantal varianten die door Jan Maarten Wieringa (psycholoog) zijn ontwikkeld met diverse samenwerkingspartners in het medisch domein zoals opleiders, AIOS, leidinggevenden en begeleiders. Assessments zijn er niet alleen voor (huis)artsen maar ook voor AIOS en medisch specialisten. Wat is een assessment nu precies? Een assessment (ook wel assessment center genaamd) is een vorm van psychologisch onderzoek waarbij een instrumentarium (vragenlijsten, persoonlijkheidstest, capaciteitentest, rollenspellen en interviews) wordt ingezet om antwoorden op gestelde vragen en/of inzicht in iemands functioneren en capaciteiten te verkrijgen. Grosso modo kun je assessments indelen in selectieassessments waarin het gaat om een idee te krijgen over iemands geschiktheid voor een bepaalde functie of rol en ontwikkelassessments waarin het gaat om te onderzoeken wat iemands sterke en minder sterke punten zijn, welke ontwikkelingsmogelijkheden en aandachtspunten er zijn en welke mogelijke toekomstige functies of rollen in beeld komen. Het gaat dan om ontwikkeladvies. En dan is er een “hybride” assessment waarin geschiktheidsonderzoek en ontwikkelingsmogelijkheden worden gecombineerd.

Voor alle varianten van de assessments voor artsen zoals die door Arts en Assessment worden aangeboden geldt dat zij afgestemd zijn op de fase waarin uw medische loopbaan zich bevindt en op maat worden gemaakt op basis van de specifieke vraagstelling en reden(en) voor het assessment medische beroepsbeoefenaren. Het gaat niet om uw medische vaardigheden en kennis tijdens het assessment, wel gaat het om  niet-medische competenties zoals bijvoorbeeld sociale vaardigheden,  samenwerken, communiceren, organiseren en professionaliteit. Anders gezegd: uw niet-medische capaciteiten en kwaliteiten.

Intakegesprek

De psycholoog bespreekt met u en met de opdrachtgever de aanleiding en het doel van het assessment. Specifiek wordt ingegaan op wederzijdse wensen en verwachtingen. Daarnaast wordt ook het tijdspad besproken. Assessments voor artsen vinden in de regel plaats op het kantoor van Arts en Assessment in Oegstgeest maar kunnen ook, in onderling overleg, op uw werklocatie plaatsvinden. Belangrijk is dat er geen afleiding is (telefoontjes, spoedoproepen e.d.) tijdens het deelnemen aan het assessment voor artsen.

Het assessment zelf

U maakt gedurende de dag een aantal testen. Daarvoor wordt gebruikt gemaakt van degelijke en wetenschappelijk verantwoorde (persoonlijkheids) vragenlijsten (en soms ook vragenlijsten zoals de Belbin-rollentest en de Myers-Briggs Type Indicator). Ook komt het voor, dat een rollenspel onderdeel uitmaakt van het assessment voor medische beroepsbeoefenaren. Dat is dan speciaal afgestemd op een vraag of onderwerp dat door u c.q. de opdrachtgever centraal is gesteld. Tijdens de assessment dag hebt u ook een uitgebreid interview over een aantal onderwerpen die te maken hebben met uw medische loopbaan. Uw toekomstambities, loopbaankeuzes die u hebt gemaakt en wellicht in de toekomst gaat maken, uw sterke kanten, ontwikkelpunten, uw functioneren en uw wensen zijn voorbeelden van onderwerpen die met de psycholoog kunnen worden besproken. Aan het einde van het assessment voor medische beroepsbeoefenaren geeft Jan Maarten Wieringa de eerste, voorlopige feedback op basis van de verzamelde informatie.

Eindgesprek

In de dagen na het assessment voor artsen analyseert de psycholoog de resultaten van uw assessment en verwerkt deze tot een rapport. Op basis daarvan voeren u en de psycholoog op de afgesproken datum het eindgesprek. De resultaten van uw assessment voor artsen worden besproken en er wordt gekeken of het doel van het assessment bereikt is. Eventuele vervolgstappen die u kunt nemen komen ook aan bod en u krijgt praktische tips en een op maat gesneden advies.

Jan Maarten Wieringa (psycholoog) is goed ingevoerd in het medisch domein en is bekend met vele rollen en functies zoals die door medische beroepsbeoefenaren worden uitgeoefend. In afgelopen jaren heeft Jan Maarten Wieringa zo’n 12.000 assessments uitgevoerd, zowel voor mensen in de zorg als in het bedrijfsleven. Op dit moment heeft Arts en Assessment vele medische instellingen als klant waaronder Academisch Medisch Centrum, Oogziekenhuis Rotterdam, Huisartsen (individueel en HOED), Spaarne Gasthuis, Amsterdam UMC, Erasmus Medisch Centrum, Isala, LUMC en Noordwest Ziekenhuisgroep (o.a. Medisch Centrum Alkmaar). Om verder te lezen over hoe Nederlandse artsen denken over arbeidssatisfactie is er het proefschrift van Dr. Lodewijk Schmit Jongbloed, arts NP, MBA dat u daarin inzicht geeft.