22048
page-template-default,page,page-id-22048,stockholm-core-1.1,select-theme-ver-5.1.8,ajax_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive
Assessment disfunctioneren medisch specialisten
assessment disfunctioneren medisch specialisten

ASSESSMENT DISFUNCTIONEREN MEDISCH SPECIALISTEN

Het assessment disfunctioneren medisch specialisten is een maatwerk assessment dat voor iedere casus wordt samengesteld door Jan Maarten Wieringa (psycholoog) die hier al vele jaren actief mee is en medische vakgroepen, zorginstellingen, MSB’s en andere opdrachtgevers uit het medische veld ondersteuning biedt bij dit specifieke vraagstuk. Op deze pagina geeft Arts en Assessment u enige achtergrondinformatie.

Bijstaan van een disfunctionerend medisch specialist of een disfunctionerend msb vraagt veel van betrokkenen. Werken aan het oplossen van het disfunctioneren van een medisch specialist is dan ook geen gemakkelijke opgave. Overal waar gewerkt wordt -ook in ziekenhuizen en andere zorginstellingen- worden fouten gemaakt en kan de samenwerking onder druk komen te staan of ontsporen vaak zeer tegen de wil van alle betrokkenen. Incidenten in bijvoorbeeld ziekenhuizen halen meer dan eens de pers. Een disfunctionerend medisch specialist of een disfunctionerend msb kan, dat spreekt voor zich, grote gevolgen met zich meebrengen voor patiënten en ook voor de reputatie van een zorginstelling en het gevoel van veiligheid.

Ook voor ziekenhuizen geldt, dat een goede werkomgeving waarin medisch specialisten zich optimaal kunnen ontplooien en kunnen functioneren van groot belang is. Directies, MSB’s en vakgroepen zijn zich hiervan bewust en houden in toenemende mate de vinger aan de pols als het om functioneren gaat en het voorkomen c.q. oplossen disfunctioneren medisch specialisten. Disfunctioneren van medisch specialisten komt zelden uit de lucht vallen. Vaak zijn er al in een vroeg stadium tekenen die wijzen op een verminderd functioneren. Dat geldt ook voor een disfunctionerend msb. Als die signalen tijdig worden opgevangen en worden besproken kan mogelijke schade worden voorkomen. Voorkomen is immers beter dan genezen. Dat vergt de inzet van kwaliteitsinstrumenten gericht op verbetering waarbij kwaliteitsverbetering niet als een incidentele of eenmalige actie moet worden gezien maar als een continu proces. Een medisch specialist staat voor de kwaliteit van zijn of haar werk en voelt zich daar ook verantwoordelijk voor. Hij of zij is zich bewust van het eigen functioneren en de samenwerking binnen de eigen vakgroep en omgeving. Er moet ook ruimte zijn om verbeteringen in gang te zetten in het belang van alle betrokkenen. Een van de kwaliteitsinstrumenten die kan worden ingezet bij het oplossen van het disfunctioneren van een medisch specialist is het assessment disfunctioneren medisch specialisten. Arts en Assessment heeft een ruime ervaring met het uitvoeren van assessments (waaronder ontwikkel assessment voor AIOS, toetreding assessment medische vakgroep maatschap, mid career assessment medisch specialisten en meer) wanneer er sprake is van disfunctioneren van een medisch specialist. Enerzijds in de variant voor het individu, anderzijds in de variant waarbij bijvoorbeeld een vakgroep wordt “doorgelicht” om zicht te krijgen op mogelijke verbeterpunten. Van belang daarbij is, dat directies of Raden van Bestuur van ziekenhuizen, MSB’s en medische vakgroepen een veilig klimaat, een open cultuur en continu leren en verbeteren faciliteren en bevorderen en het functioneren van medisch specialisten als voortdurend aandachtspunt centraal stellen want zij zijn het die actie moeten nemen op het moment dat het optimaal functioneren van een medisch specialist te wensen overlaat.

ASSESSMENT DISFUNCTIONEREN MEDISCH SPECIALIST – AANPAK

Mogelijk bent u bekend met het Modelreglement Functioneringsvraag dat een houvast biedt als er sprake is van mogelijk disfunctioneren medisch specialist en het opstarten van een verbetertraject wenselijk of geboden is. Via de Federatie Medisch Specialisten kunt u dit modelreglement functioneringsaanvraag hier opvragen.

Daarnaast kunt u ook het IFMS (Individueel Functioneren Medisch Specialisten) raadplegen dat ook een leidraad biedt om het individueel functioneren van medisch specialisten te evalueren en te ontwikkelen. Meer informatie daarover kunt u via deze link vinden .

Het al eerder genoemde assessment is, naast 360 graden feedback, ontwikkelen van Persoonlijke Ontwikkelings Plannen (POP) en een evaluatiegesprek tussen een getrainde gespreksleider en de medisch specialist een instrument dat een uitstekende ondersteuning biedt bij het voorkomen en oplossen disfunctioneren medisch specialist. Jan Maarten Wieringa (psycholoog) geeft u desgewenst graag meer informatie.

Wanneer u besluit om Arts en Assessment in te schakelen voor het uitvoeren van een assessment disfunctioneren medisch specialist, is de gang van zaken in grote lijnen als volgt:

• Als voorbereiding op het assessment disfunctioneren medisch specialist is er het eerste contact waarin zowel met de opdrachtgever als de medisch specialist die aan het assessment meewerkt, wordt geïnventariseerd wat de vraagstelling en verwachtingen zijn die bij beide partijen leven. Ook de tijdsplanning wordt besproken en er wordt een datum vastgelegd waarop het assessment zal plaatsvinden.
• Gedurende de dag van het assessment (doorgaans in Oegstgeest, maar het kan ook op locatie) worden er diverse tests gemaakt (capaciteitentest, persoonlijkheidsvragenlijsten en soms ook rollenspellen) die zijn afgestemd op de specifieke vraagstelling. Ook wordt er tijd ingeruimd voor een uitgebreid gesprek met Jan Maarten Wieringa (psycholoog) waarin o.a. aandacht wordt besteedt aan de huidige werksituatie en alles wat daarmee samenhangt. Aan het einde van de dag wordt er eerste, voorlopige feedback gegeven n.a.v. de testresultaten. Ook wordt er een datum gepland voor de nabespreking.
• Op basis van een nadere analyse van resultaten van de afgenomen tests zal Jan Maarten Wieringa na het assessment disfunctioneren medisch specialist een rapportage opstellen. Tijdens het geplande eindgesprek geeft Jan Maarten Wieringa toelichting op de rapportage en de testresultaten. Vragen die de medisch specialist heeft n.a.v. de assessment resultaten worden uiteraard beantwoord. Nader advies en tips waar betrokkenen baat bij kunnen hebben worden uiteraard ook gedeeld.

‘Een eerder toegetreden maat bleek niet goed te aarden in onze maatschap. De dissociatie kostte veel tijd en energie. Sindsdien doet iedere nieuwe maat een assessment en dat bevalt prima.’ Maatschap orthopedie