21673
page-template-default,page,page-id-21673,stockholm-core-1.1,select-theme-ver-5.1.8,ajax_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive
Mid career assessment medisch specialisten
mid career assessment medisch specialist

MID CAREER ASSESSMENT MEDISCH SPECIALISTEN

Het mid career assessment medisch specialisten is afgestemd op medische beroepsbeoefenaren die al een aantal jaren werkzaam zijn op hun vakgebied. Er kunnen twijfels opdoemen en vragen ontstaan. Hoe houd ik mijn werk interessant? Is dit nog wat ik wil? Zou ik een carrière-switch moeten maken? Hoe lig ik eigenlijk bij mijn collega’s en patiënten? Het mid career assessment medisch specialisten biedt uitkomst omdat het inzicht geeft in dilemma’s en ondersteuning biedt bij het maken van afwegingen en keuzes. Dit specifieke assessment biedt ook een handvat om vragen en gevoelens over de loopbaan op gestructureerde wijze te beoordelen en te beantwoorden c.q. inzichtelijk te maken. Daarmee geeft het mid career assessment medisch specialisten perspectief voor ontwikkeling en vervolg van de loopbaan van medisch specialisten. “Lerend verbeteren” is een concept dat is terug te vinden in de visie op een volledige aanpak vanaf de opleidingsfase tot medisch specialist waarin bij- en nascholing, zelfreflectie, kwaliteitsaudits gericht zijn op het bevorderen van optimaal functioneren. In 2008 heeft de Orde van Medisch Specialisten (OMS) de Leidraad IFMS (Individueel Functioneren Medisch Specialisten) geïntroduceerd. Die leidraad is in alle Nederlandse ziekenhuizen omarmd en tegenwoordig wordt het assessment voor medisch specialisten gezien als een van de instrumenten om een of meer aspecten van het functioneren te evalueren.

In gesprekken met Jan Maarten Wieringa (die ook deze assessments uitvoert) worden twijfels, ambities en persoonlijke wensen helder. Er wordt aandacht besteedt aan persoonlijke valkuilen, sterke en minder sterke punten en er worden aanzetten gegeven voor mogelijke vervolgstappen. Het programma voor het assessment voor medisch specialisten wordt specifiek op de individuele vraagstelling afgestemd waarbij gebruik wordt gemaakt van beproefde en wetenschappelijk ontwikkelde testmaterialen.

mid career assessment medisch specialisten

MID CAREER ASSESSMENT MEDISCH SPECIALISTEN – GANG VAN ZAKEN

  • ​ Als voorbereiding op het assessment voor medisch specialisten is er het 1e gesprek (intakegesprek) om doel(en) en aanleiding voor het assessment te bespreken en verwachtingen en wensen te inventariseren.
  • Tijdens de dag waarop u deelneemt aan het assessment zult u naast een gesprek met Jan Maarten Wieringa (psycholoog) ook een aantal schriftelijke tests maken. Dat zijn o.a. persoonlijkheidstests en zgn. capaciteitentests. Aan het einde van de dag geeft Jan Maarten Wieringa u een eerste terugkoppeling over de uitkomsten van het assessment. Ook wordt er een afspraak gepland voor het eindgesprek.
  • Op basis van de verzamelde gegevens zal Jan Maarten Wieringa na het mid career assessment voor medisch specialisten de resultaten analyseren en een rapportage samenstellen. Op de afgesproken datum voor het eindgesprek bespreekt Jan Maarten WIeringa de assessment resultaten en de rapportage met u en wordt besproken of de gestelde doelen zijn bereikt. Ook kunt u tijdens dit eindgesprek een op uw persoonlijke situatie afgestemd maatwerk advies en praktische tips verwachten.

MID CAREER ASSESSMENT MEDISCH SPECIALISTEN - TESTIMONIALS
In afgelopen jaren hebben vele medisch specialisten uit heel Nederland deelgenomen aan het mid career assessment voor medisch specialisten. Hieronder delen enkele van uw beroepsgenoten hun ervaringen:

‘Na het assessment had ik concreet voor ogen welke richting ik op wilde en wat ik daarvoor moest doen.’ Mariëtte van Veenendaal, kinderarts, neonatoloog

‘Een aanrader. Het was en is voor mijn een heel goede investering. Mijn ``energiemanagementsysteem`` werkt weer!’ Gert W., orthopedisch chirurg

‘De persoonlijke begeleiding was erg prettig. Uit het onderzoek kwam een bevestiging van wat ik al dacht en wist, maar geeft mij de basis om gefundeerd nader koers te zetten.’ Heleen, oogarts

‘Door mijn arbeidsongeschiktheidsverzekeraar werd ik doorverwezen naar Arts en Assessment voor een loopbaanonderzoek. Ik dacht erover te stoppen als huisarts. Ik heb, mede door uitgebreide begeleiding en extra gesprekken, besloten mijn praktijk voort te zetten. Wel op een iets andere manier en dat bevalt uitstekend (nu na een jaar).’ Casper de G., huisarts