21626
page-template-default,page,page-id-21626,stockholm-core-1.1,select-theme-ver-5.1.8,ajax_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive
Assessment medisch specialisten

Assessment medisch specialisten

Het assessment medisch specialisten is een verzamelterm voor een aantal, specifieke assessments die zijn ontwikkeld voor en gericht op o.a. medisch specialisten, AIOS, huisartsen, oogartsen, revalidatieartsen en andere medische beroepsbeoefenaren. In veel ziekenhuizen, medische klinieken, revalidatiepraktijken en andere zorginstellingen is het assessment medisch specialisten niet meer weg te denken onder meer omdat het, zowel door artsen als bestuurders van zorginstellingen wordt gezien als een waardevol instrument dat artsen en specialisten ondersteunt bij en tijdens diverse stadia in hun loopbaan. In een aantal ziekenhuizen krijgt elke nieuw aan te stellen medisch specialist een ontwikkel assessment aangeboden. De diverse assessments medisch specialisten zijn ontwikkeld rondom specifieke vraagstellingen en worden individueel op maat toegesneden. Zo onderscheiden wij onder meer het ontwikkel assessment voor aios, het mid career assessment medisch specialisten, het toetreding assessment medische vakgroep, het assessment voor oogartsen, het assessment voor revalidatieartsen en het assessment.

Als het gaat om het assessment medisch specialisten biedt Arts en Assessment complete trajecten aan – en meer. Zo heeft Jan Maarten Wieringa (psycholoog) voor diverse MSB’s leden van de BAC’s getraind in het voeren van selectiegesprekken. Ook wordt ondersteuning geboden bij wervingsvragen.

Voor u als opleider, voorzitter van een medische maatschap of medische vakgroep, directeur van een Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB), HR manager, HR directeur of HR stafmedewerker O&O vindt u in Arts en Assessment in de persoon van Jan Maarten Wieringa een centraal aanspreekpunt voor alles wat te maken heeft met instroom, ontwikkeling en doorstroom van medische beroepsbeoefenaren. Jan Maarten Wieringa is goed ingevoerd in het medisch domein en is actief voor diverse ziekenhuizen, medische praktijken, groepspraktijken, revalidatieklinieken en andere opdrachtgevers in Nederland.

Voor u als huisarts, tandarts, oogarts, revalidatiearts, AIOS, medisch specialist is het wellicht ook in uw werkomgeving gebruikelijk geworden om te werken met assessments als instrument bij -bijvoorbeeld- uw professionele ontwikkeling. In de assessments die door Arts en Assessment worden verzorgt, gaat het daarbij specifiek om de niet-medische capaciteiten en persoonlijke eigenschappen. Hoe een assessment er in grote lijnen uitziet kunt u hieronder lezen.

ASSESSMENT MEDISCH SPECIALISTEN – WAT ZIJN DE STAPPEN

Ieder door Arts en Assessment uitgevoerd assessment medisch specialisten kent, zoals voor de andere vormen van assessment, in grote lijnen de volgende stappen:

Intakegesprek

De uitvoerend psycholoog  bespreekt met zowel opdrachtgever als degene voor wie een assessment wordt aangevraagd, de aanleiding en het doel van het assessment. Specifiek wordt ingegaan op wederzijdse wensen en verwachtingen en wordt ook de tijdsplanning besproken.

Het assessment

Tijdens de dag van het assessment (meestal op kantoor van Arts en Assessment in Oegstgeest, kan ook -afhankelijk van gemaakte afspraken- op locatie zijn) krijgt degene die aan het assessment medisch specialisten meewerkt, een aantal schriftelijke tests te maken (die wetenschappelijk ontwikkeld en gevalideerd zijn) die afgestemd zijn op de onderzoeksvraagstelling. Soms is een rollenspel onderdeel van het assessment. Dit is dan speciaal afgestemd op de vraag of het onderwerp dat tijdens het intakegesprek aan de orde is geweest. Ook is er een uitvoerig interview met Jan Maarten Wieringa (psycholoog) waarbij onderwerpen als loopbaan, keuze die u hebt gemaakt en gaat maken, toekomstambities, sterke punten en ontwikkelpunten aan de orde kunnen komen. Aan het einde van de dag wordt in de regel een eerste, voorlopige terugkoppeling gegeven en wordt een datum afgesproken voor het eindgesprek.

Eindgesprek

In de dagen na het assessment medisch specialisten analyseert de psycholoog de resultaten van het assessment en verwerkt deze tot een rapport. Op basis daarvan wordt dan op de afgesproken datum het eindgesprek gevoerd, wordt getoetst of de onderzoeksdoelen zoals gesteld ook bereikt zijn, kunnen er vragen worden gesteld, worden mogelijke vervolgstappen aangeduid en worden er vaak praktische tips en een maatwerk advies gegeven.

 

ASSESSMENT MEDISCH SPECIALISTEN – WELKE OPDRACHTGEVERS

In afgelopen jaren heeft Arts en Assessment assessments uitgevoerd voor onder andere de volgende instellingen:

Academisch Medisch Centrum, Oogziekenhuis Rotterdam, Huisartsen (individueel en HOED), Spaarne Gasthuis, Amsterdam UMC, Erasmus Medisch Centrum, Isala, LUMC en Noordwest Ziekenhuisgroep (o.a. Medisch Centrum Alkmaar). Klik op deze link voor een uitgebreid overzicht van opdrachtgevers.