22042
page-template-default,page,page-id-22042,stockholm-core-1.1,select-theme-ver-5.1.8,ajax_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive
Assessment voor oogartsen

ASSESSMENT VOOR OOGARTSEN – INLEIDING

Het assessment voor oogartsen is een van de door Jan Maarten Wieringa (psycholoog) ontwikkelde assessments voor dit medische specialisme. Ieder specialisme stelt hoge eisen aan de beroepsuitoefening. Naast medische vaardigheden zijn ook sociale vaardigheden belangrijk. Het assessment voor oogartsen is een instrument dat inzicht geeft in het eigen functioneren en is toegespitst op niet-medische skills. Veel oogartsen zijn werkzaam in een groepspraktijk of binnen een medisch-specialistisch bedrijf (MSB), weer anderen zijn werkzaam als vrijgevestigd specialist. Interactie en communicatie met collega’s, met medewerkers en met patiënten spelen een belangrijke rol. Werkdruk en arbeidssatisfactie kunnen leiden tot tal van (toekomstgerichte) vragen in de alledaagse praktijk. Fricties in de samenwerking met anderen kunnen van invloed zijn op het dagelijks functioneren. Het niet altijd makkelijk om antwoord te vinden op vragen die met deze onderwerpen te maken hebben. Een van de tools die bij het assessment voor oogartsen wordt gebruikt is de CanMed systematiek. CanMed beschrijft de rollen die ook een oogarts vervult op het gebied van samenwerken, communiceren, organiseren, beroepsuitoefening en gezondheidsbevordering. Kortom, aan de hand van de resultaten van het assessment voor oogartsen kan antwoord worden gegeven op gestelde vragen m.b.t. het functioneren van de oogarts in zijn of haar medische praktijk.

ASSESSMENT VOOR OOGARTSEN – WELKE STAPPEN ZIJN ER?

• Als voorbereiding op het assessment voor oogartsen is er de voorbespreking waarin zowel de oogarts als de eventuele opdrachtgever deelneemt. Geïnventariseerd wordt wat de aanleiding is voor het assessment en welke (wederzijdse) doelstellingen en verwachtingen er zijn. Een datum voor het assessment wordt vastgelegd.
• Dan is er de assessment dag zelf. Gedurende de dag worden er meerdere tests gemaakt (capaciteitentest, persoonlijkheidsvragenlijsten en soms ook rollenspellen) en wordt er tijd ingeruimd voor een uitgebreid gesprek met Jan Maarten Wieringa waarin ook de vragen aan bod komen die vooraf gesteld zijn. Aan het einde van de dag wordt er een eerste, voorlopige terugkoppeling gegeven n.a.v. de testresultaten. Ook wordt er een datum gepland voor de nabespreking.
• Na de assessment dag zullen de resultaten van de afgenomen tests door Jan Maarten worden geanalyseerd en stelt hij een rapport op dat aan de oogarts (en de eventuele opdrachtgever) wordt verzonden. Tijdens de geplande nabespreking komen de resultaten van het assessment voor oogartsen uitgebreid aan bod. Vragen die u als oogarts heeft worden beantwoordt. Veelal worden ook tips en nadere adviezen gegeven waar u als oogarts mee aan de slag kunt. Denk bijvoorbeeld aan ontwikkelpunten, aandachtspunten en het functioneren binnen de eigen oogpraktijk.

ASSESSMENT VOOR OOGARTSEN – TESTIMONIAL

In afgelopen jaren hebben vele oogartsen die werkzaam zijn in oogziekenhuizen en algemene ziekenhuizen in heel Nederland deelgenomen aan het assessment voor oogartsen.

‘De persoonlijke begeleiding was erg prettig. Uit het onderzoek kwam een bevestiging van wat ik al dacht en wist, maar geeft mij de basis om gefundeerd nader koers te zetten.’ Heleen, oogarts