Voor opleiders

Bij de meeste aios verloopt de opleiding naar wens. Maar bij sommige aios krijgt u signalen dat de aios een bepaalde vaardigheid onvoldoende beheerst of ontstaat het gevoel dat ‘er iets niet lekker loopt’. Het kan lastig zijn om daar de vinger op te leggen. Minstens zo lastig is het om dit met de aios te bespreken. Een objectief, extern ontwikkelassessment biedt houvast bij het bepalen wat er moet verbeteren. Het eindrapport en het eindgesprek tussen opleider, aios en assessor helpt bij het verhelderen van de aandachtspunten. Opleider en aios kunnen vervolgens gestructureerd aandacht besteden aan de gewenste verbeteringen.

Daarnaast kan het ontwikkelassessment bijdragen aan het terugdringen van de uitval onder aios: gemiddeld 10% van de aios breekt de opleiding voortijdig af (zie tabel). Anderen switchen naar een ander specialisme. Veelgenoemde oorzaken zijn frustraties over de organisatie; (te) hoge werkdruk; problemen met opleider of collega’s; de specialisatie is minder interessant dan gedacht; of de combinatie van ouderschap en werk is te zwaar. Naast teleurstelling en frustratie kost dit veel geld. Het opleidingsfonds investeert jaarlijks circa €150.000 in een aios.

‘Mijn vakgroep wil specialisten afleveren die alle CanMeds rollen goed beheersen. Het assessment laat de aios objectief zien welke rollen goed of minder goed ontwikkeld zijn en waar we dus meer aandacht aan moeten besteden.’ Jan van Lith, opleider gynaecologie LUMC


Uitval aios per specialisme, 2000 t/m 2009.

Bron: Capaciteitsorgaan en SBOH.