Voor vakgroepen

Wanneer uw vakgroep van plan is een nieuwe ‘maat’ aan te nemen of wanneer u met een collega-huisarts of -tandarts wilt samenwerken in een HOED of TOED constructie is het belangrijk dat betrokkenen goed bij elkaar passen. Als er sprake blijkt te zijn van een misfit zal dit heel veel tijd, energie en geld kosten en mogelijk op den duur leiden tot een dissociatie. Het toetredingsassessment geeft inzicht in persoonlijkheid, vaardigheden, wensen en verwachtingen van uzelf en uw collega(’s). In de gesprekken met de assessor gaat u dieper in op de vraag hoe u elkaar zou kunnen aanvullen en elkaar voldoende ruimte kunt geven. Op basis van de uitkomst kunt u een weloverwogen beslissing nemen over de mogelijke samenwerking en de vorm daarvan.

‘Bij het assessment bleek dat wij gelijke normen en waarden hanteren. Onze vaardigheden bleken juist complementair. Dat gaf ons veel vertrouwen in onze beoogde samenwerking.’ Bernt van Reuven en Roderick Zaal, tandartsen

‘Een eerder toegetreden maat bleek niet goed te aarden in onze maatschap. De dissociatie kostte veel tijd en energie. Sindsdien doet iedere nieuwe maat een assessment en dat bevalt prima.’ Maatschap orthopedie