Op uiteenlopende momenten in de opleiding kunnen bij u vragen en twijfels ontstaan. ‘Doe ik het goed genoeg?’, ‘Kan ik beter om leren gaan met lastige patiënten en familie?’, ‘Is dit eigenlijk wat ik wil?’.  Het ontwikkelassessment biedt snel en objectief inzicht in deze vragen. In de gesprekken met de assessor wordt dieper ingegaan op uw sterke en zwakke punten, uw valkuilen en wensen en worden waar nodig aanzetten gegeven voor vervolgstappen.

Het ontwikkelassessment biedt een handvat om met name de ‘niet-medische’ vaardigheden zoals organiseren, samenwerken, communiceren met patiënten en professioneel handelen op gestructureerde wijze te beoordelen en aan te pakken (zie figuur CanMEDS-rollen). Het geeft ook inzicht in andere aandachtspunten die de AIOS en opleider zelf aandragen, zoals inlevingsvermogen, perfectionisme, faalangst of werktempo. In de gesprekken met de assessor worden twijfels, persoonlijke wensen en ambities van de AIOS helder. Hoe eerder, hoe beter.

 

 

De test heeft voor mij vooral aangegeven dat ik minder voor arts in de interne geneeskunde geschikt ben en dan vooral binnen de acute geneeskunde. Daarnaast gaf de test heel duidelijk aan dat ik een onderzoeker ben.’ Rutger van Bezooijen, voorheen aios interne geneeskunde, nu  medical advisor Abbott BV